Šta može ponuditi general steel ???

General Steel predstavlja preduzetničku realnost sa strategijom čiji je krajnji  cilj da ponudi kupcima kompletnu uslugu.
General Steel djeluje u oblasti izrade metalnih dijelova i ima radionicu koja je opremljena mašinama za obradu limova, metalnih traka, cijevi, šipki i metalnih mreža.
Preduzeće raspolaže sa različitim mašinama koje omoguju da se dobije proizvodnja koja je kvalitativno optimalna i ekonomski konkurentna.

Tačnije, General Steel raspolaže sljedećim mašinama:

  1. mašina za sječenje
  2. prese za štampanje i sječenje
  3. mašina za savijanje cijevi
  4. mašine za punktovanje
  5. automatske robot-mašine za punktovanje
  6. mašine za savijanje
  7. varenje
  8. profilaturu
  9. sječenje

Zašto izabrati general steel ???

Konkurentske cijene zemlje u razvoju i organizacija međunarodnog transporta od strane General Steel-a, dakle od proizvodnje do sjedišta kupca, su aspekti koji čine General Steel preduzeće koje je dinamično i u isto vrijeme pažljivo prema potrebama modernog tržišta, sve više konkurentno i u potrazi za boljim uslugama od strane dobavljača.


General Steel se javlja kao partner za najraznovrsnije proizvodne procese na području obrade metalnih djelova po crtežu kupca, za velike i manje narudžbe.